สินค้าและบริการของ NTN

 Software  Development  Package

  Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบบริหารวางแผนและจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  Warehouse Management Systems (WMS) ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์

  Customer Service Excellent (CSE) ระบบบริการหลังการขาย

  Point of Sales (POS) ระบบการขายหน้าร้าน ซึ่งมีฟังก์ชั่นงานควบคุมการขาย พร้อมด้วยรายงาน

  Delivery Tracking  ระบบการตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่าน Mobile Web

  Service Tracking  ระบบการตรวจสอบสถานะการให้บริการหลังการขายผ่าน Mobile Web

 

Custom Software Development

  Software Development พัฒนาซอฟต์แวร์

  Web Application Development พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น

  Mobile Application Development  พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

    •  

IT Services

   IT Outsource บริการด้านไอทีครบวงจร

    •