สินค้าและบริการของ NTN

 Software  Development  Package

 1. Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบบริหารวางแผนและจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. Warehouse Management Systems (WMS) ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
 3. Customer Service Excellent (CSE) ระบบบริการหลังการขาย
 4. Point of Sales (POS) ระบบการขายหน้าร้าน ซึ่งมีฟังก์ชั่นงานควบคุมการขาย พร้อมด้วยรายงาน
 5. Delivery Tracking  ระบบการตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่าน Mobile Web
 6. Service Tracking  ระบบการตรวจสอบสถานะการให้บริการหลังการขายผ่าน Mobile Web
 

Custom Software Development

 1. Software Development พัฒนาซอฟต์แวร์
 1. Web Application Development พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น
 2. Mobile Application Development  พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  •  

IT Consult and Service

 1. IT Outsource บริการด้านไอทีครบวงจร
  •