บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด (NTN) เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำสมัยแก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร  อีกทั้งยังมีบริการทางด้านการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน ให้คำปรึกษาและดูแลหลังการขาย….. 

                      ทำไมต้อง NTN ?

  • ซอฟต์แวร์ของเราผ่านการตรวจสอบในระดับนานาชาติ จาก KPMG และ SET
  • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ผ่านการรับรองของ Sun (SCJP)
  • ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองของ Microsoft (MCP)
  • วิศวกรระบบที่ได้รับการรับรองของ Microsoft (MCSE)
  • นักพัฒนาโซลูชัน Microsoft Certified (MCSD)
  • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล Microsoft Certified (MCDBA)