Warehouse Management System (WMS)

            เป็นโมดูล (Module) หนึ่งของระบบ ERP โดยเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์  ซึ่งสามารถตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจที่มีคลังสินค้าหรือธุรกิจโลจิสติกส์ได้ กล่าวคือ เป็นโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวสินค้า  ที่ช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการทำงานต่างๆของคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำข้อมูลไปจัดการในรูปแบบต่างๆ ตามที่เราต้องการ 

            WMS  ประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า(Receiving)  การจัดเก็บสินค้า(Storage) การส่งมอบสินค้า(Delivery) หากคลังสินค้าใดนำ WMS ไปใช้จะต้องได้รับประโยชน์จากการใช้ซอฟแวร์อย่างแน่นอน

WMS......

 

แล้วคุณล่ะ !   

กำลังประสบปัญหา

เหล่านี้อยู่หรือไม่ 

??? 

 • มีสินค้าค้างสต็อกจำนวนมาก
 • ไม่สามารถควบคุมสินค้าได้อย่างทั่วถึง ทำให้สินค้าหมดอายุ 
 • ระบบการบริหารและการจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นระบบ  ทำให้ค้นหาสินค้าได้ยาก ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของคลัง
 • พนักงานหยิบสินค้าจากชั้นวางสินค้าผิดรายการ
 • ต้นทุนของการดำเนินงานสูง ที่เกิดจากความผิดพลาดจากการทำงานอยู่บ่อยๆ
 • ขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก  ใช้เวลาการทำงานยาวนาน ก่อให้เกิดความล่าช้า
 • จ้างพนักงานจำนวนมาก แต่การทำงานก็ยังล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ งานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด 
 • มีการทุจริตเกิดขึ้น โดยหาสาเหตุไม่ได้
 • โปรแกรมที่คุณใช้อยู่ แยกกันทำงานของแต่ละส่วนงาน ข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน เกิดข้อมูลซ้ำซ้อน
 • ไม่มี Security ในการเข้าใช้โปรแกรม การเข้าถึงระบบงาน หรือไม่มั่นใจในความปลอดภัย
 • มีรายได้เยอะ แต่รายจ่ายก็เยอะด้วยหรือเปล่า? 

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจ  ให้เราช่วยแนะนำได้นะคะ  ปรึกษาฟรี  *ไม่มีค่าใช้จ่าย* เพียงแค่ ติดต่อเรา

ประโยชน์ของ  WMS

  • เพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและลดความผิดพลาด
  • มีความถูกต้องแม่นยำในการจัดการกับระบบคลังสินค้า
  • เพิ่มความถูกต้องในการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า
  • จัดสรรพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
  • สามารถดูจำนวนสินค้าคงเหลือปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง และทันที
  • สามารถค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า
  • ลดปัญหาสินค้าค้างสต็อก  และสินค้าหมดอายุ
  • ควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆ การปฎิบัติงานประจำวัน
  • ลดปริมาณการใช้คนงาน
  • การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

  “ WMS by NTN ”  ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?  

 • การรับเข้า ส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
 • รายงานแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้า (Stock Card)
 • ระบบบริหารจัดการตำแหน่งสินค้า (Shelf Management) ช่วยลดปัญหาการเก็บสินค้าบน Shelf  และช่วยลดปัญหาการหยิบสินค้าผิดรายการของพนักงาน
 • ประหยัดพื้นที่ในการวางสินค้า  และค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • นับสต็อกได้อย่างง่ายดาย ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วขึ้น
 • ระบบแพ็คสินค้า (Packing Process) ที่ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการแพ็คสินค้า
 • ระบบจัดส่งสินค้า (Delivery Process) ทำให้การจัดส่งเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
 • รายงานการจัดส่งสินค้า  (Dispatch Report)
 • ลดปัญหาสินค้าค้างสต็อก  และสินค้าหมดอายุ
 • ลดจำนวนพนักงานลง(ซึ่งลดรายจ่ายในการจ้างพนักงานจำนวนมากทั้งที่ไม่จำเป็น)แต่ยังคงทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 • ช่วยลดต้นทุนของการดำเนินงาน
 • ควบคุมการปฎิบัติงานประจำวัน
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล (Inventory Control and Analysis)
 • ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าคงคลัง(Reconcile)ทั้งขาเข้าและขาออกโดยแสดงรายงานผลได้แบบรายวันและรายเดือน
 • ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาด และประหยัดเวลาในการทำงาน
 • ป้องกันการทุจริต โดยสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานส่วนใดบ้าง  หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น จะช่วยให้หาสาเหตุและแก้ปัญหาได้
 • ระบบปริ้นเอกสาร เอกสารการเตรียมสินค้า เอกสารจัดส่งสินค้า เอกสารปิดหน้ากล่องแสดงรายการสินค้า(Print Label) เป็นต้น
 • สามารถเรียกดู Report ได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต
 • แสดง Report ที่เข้าใจง่าย เลือกดูตามหัวข้อที่ต้องการ เช่น ตามแบรนด์ ตามหมวดหมู่ ฯลฯ
 • สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ เช่น SAP Oracle Magento POS Express หรืออื่นๆ
 • ระบบงานแบบ Real Time สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
 • มี Security ในการเข้าใช้โปรแกรม รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล ทำให้มั่นใจและรู้สึกปลอดภัย
 • ทุกส่วนงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายสต็อก ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายบัญชี ฯลฯ
 • โปรแกรมมีระบบที่ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น และปรับให้เข้ากับแต่ละองค์กรได้
ฟังก์ชั่นหลักของ WMS

ระบบจัดการหลัก

 • ระบบการบริหารผู้ใช้งาน – การสร้าง และบริหารผู้ใช้งาน พร้อมทั้งการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงาน
 • การจัดการคลังสินค้า ประกอบด้วย Location เป็นสถานที่เก็บสินค้า และคลังย่อยที่อยู่ภายใน เช่น คลังหลัก คลังโปรเจค คลังโปรโมชั่น คลังสินค้าเสีย  คลังสินค้าส่งเคลมSupplier
 • การจัดการผลิตภัณฑ์
   • รายละเอียผลิตภัณฑ์
   • รายละเอียดองค์กรอาหารและยา (FDA)
   • น้ำหนักและขนาดผลิตภัณฑ์
   • รูปภาพผลิตภัณฑ์
   • ค่ามาตรฐานอื่น ๆ
 • การจัดการรายชื่อลูกค้า  ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ (สถานที่จัดส่งสินค้า) เส้นทางการจัดส่ง
 • การจัดการชั้นวางและตำแหน่งสินค้า เพื่อใช้กำหนดตำแหน่งการวางสินค้าหลังจากรับสินค้า
 • การควบคุมหมายเลขซีเรียล
 • การควบคุมวันหมดอายุ
 • การจัดการระบบล็อกอินเข้าใช้งานโปรแกรม

ระบบดำเนินการ (Transaction)

 • การควบคุมสต็อก
   • ขาเข้า  (Inbound Process)
   • ขาออก (Outbound Process)
   • การจัดเก็บสินค้า (Put away) ในตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้ในระบบ เพื่อสะดวกในการหยิบสินค้า
   • การปรับจำนวนสินค้าในคลัง (Inventory Adjustment)
 • การค้นหาสินค้า – เพื่อตรวจสอบสินค้าคงเหลือ แยกตามคลังสินค้า, Lot, สินค้า, และสามารถดูรูปภาพสินค้าได้
 • การโอนย้ายสินค้า – สามารถโอนย้ายสินค้าข้ามคลังสินค้า กรณีสินค้ามีมากกว่า 1 คลัง
 • กระบวนการบรรจุสินค้า (Packing Process)
 • กระบวนการจัดส่งสินค้า (Delivery Process)
 • การจัดส่งสินค้า
รายงานผล (Report)
 • จำนวนสินค้าคงคลัง
 • อายุสินค้าคงคลัง  (Aging Inventory)
 • รายงานผลความเคลื่อนไหวของสินค้า (Stock Card) แสดงวัน เวลา เข้า/ออก ของสินค้านั้น ๆ แยกตาม FIFO
 • รายงานการจัดส่ง (Dispatch Report)
 • รายงานผลการรับเข้าสินค้าแบบไม่มี PO  (WR NON PO)
 • รายงานผลความเคลื่อนไหวสินค้าในแต่ละเซลล์ของชั้นวางสินค้า (Cell List Report)

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจ  ให้เราช่วยแนะนำได้นะคะ  ปรึกษาฟรี  *ไม่มีค่าใช้จ่าย* เพียงแค่ ติดต่อเรา