บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด (NTN) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2544 เป็นบริษัทในเครือ VNET Group ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำสมัยแก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ เพื่อเอื้ออำนวยให้การประกอบธุรกิจบรรลุผลและมีประสิทธิภาพ การสร้างระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานของระบบการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต  และให้คำปรึกษาทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บและการพัฒนา, เว็บโฮสติ้ง และฝึกอบรม

            เราให้บริการด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ และบริการทางด้านไอที เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการโทรคมนาคม โดย NTN จำหน่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ระบบ Enterprise Resource Planing (ERP) ประกอบด้วยระบบย่อย ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบบริหารจัดการขาย ระบบบริการหลังการขาย ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เป็นต้น ที่ผ่านมานั้นเราได้ให้บริการแก่บริษัทต่างๆเป็นจำนวนมากในธุรกิจหลากหลายสาขา

           NTN มีนโยบายที่จะขยายกิจการให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 22 ปีแล้ว ที่เราให้บริการด้วยดีมาโดยตลอด และยังคงพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันนี้เรามีความมั่นใจในตัวระบบและซอฟต์แวร์ของเราที่ได้รับการค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพในการทำงาน รองรับธุรกิจได้หลากหลายแขนง ตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลางจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่  ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการและโซลูชั่นที่เหมาะสมในระดับมืออาชีพจาก NTN