บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด (NTN) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2544 เป็นบริษัทในเครือ VNET Group    ให้บริการโซลูชั่นไอทีที่ล้ำสมัยแก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ เพื่อให้เกิดระบบอัตโนมัติทางธุรกิจในการบรรลุผลและมีประสิทธิภาพ การรวมเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตการ โดยได้ให้    คำปรึกษาและสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาซอฟต์แวร์    การออกแบบเว็บและการพัฒนา, เว็บโฮสติ้ง,  การให้คำปรึกษาและฝึกอบรม

            เราให้บริการด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ และบริการทางด้านไอที เพื่อตอบสนอง   ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการโทรคมนาคม โดย NTN จำหน่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ระบบ Enterprise Resource Planing (ERP) ประกอบด้วยระบบย่อย ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบบริหารจัดการขาย ระบบบริการหลังการขาย ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เป็นต้น ที่ผ่านมานั้นเราให้บริการบริษัทต่างๆเป็นจำนวนมากหลากหลายธุรกิจ

           NTN มีนโยบายที่จะขยายกิจการให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นเวลา 18 ปีแล้วที่เราให้บริการด้วยดีมาโดยตลอด และยังคงพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้  ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันนี้เรามีความมั่นใจในตัวระบบและซอฟต์แวร์ของเราที่มีศักยภาพและเสถียรภาพเป็นอย่างมากที่จะก้าวออกสู่ตลาดภายนอกด้วยประสบการณ์ของเราในการสนับสนุนและพัฒนาโซลูชั่นที่หลากหลาย  ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการและโซลูชั่นที่เหมาะสมระดับมืออาชีพจาก

“ N T N ”

Management Team

ผู้นำที่ดี ย่อมพาทีมก้าวสู่ความสำเร็จ

Success Story

ความสำเร็จ ที่มากด้วยประสบการณ์

News & Event

ข่าวสาร และกิจกรรม